Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC

Giá trên đã bao gồm VAT
– Không thu phí hàng năm
– Hướng dẫn và hỗ trợ toàn bộ mọi thủ thục đăng ký hóa đơn điện tử với Chi Cục Thuế
– Giá trên chưa bao gồm phí Thiết kế hóa đơn theo yêu cầu, Kết nối phần mềm kế toán